Doelen voor jou

Wanneer je bij M25 actief wordt, hopen we vooral dat je een fijne tijd bij ons hebt.

Je bent samen op weg, en je steekt al doende dingen op waar je voor je reis door het leven wat aan hebt.

Soms staan we daarom even met elkaar stil bij wat we aan het doen zijn, en vooral ook hoe je het ervaart.

We hopen dat je door het meedoen aan de activiteiten het volgende ervaart:

* het is zinvol om mensen met een kleinere of grotere nood te helpen, en ik kan dat ook, ik heb iets te bieden.

* ik heb gemerkt dat ik van andere jongeren en van vrijwilligers wat kan opsteken.

* ik kan andere jongeren die meedoen, helpen.

* ik kan samenwerken met andere jongeren, ook als ik die tevoren nog niet kende.

* ik weet van mezelf waarom ik de acties heb gedaan, en ik heb gezien wat de uitwerking was op de mens(en) voor wie het bedoeld was.

* ik kan dat ook aan anderen vertellen

* er is een verband  tussen mijn of onze actie en de kracht van ‘het’ geloof  of  dat wat ik belangrijk vind in het leven.

Om deze doelen te kunnen bereiken hebben we ook nagedacht over de plekken waar de acties plaats vinden.

Het is wenselijk dat er vaak het volgende aanwezig is :

1. Je kunt contact hebben met degene(n) om wie het gaat, voor wie de actie is. Of je kunt er goede informatie over krijgen, bijvoorbeeld een film over het onderwijs op Sri Lanka, of uitleg op het distributiecentrum an de Voedselbank

2. Je kunt per jaar aan meer dan 1 soort actie deelnemen. Dus er is voldoende variatie zodat je kunt ontdekken wat je ligt.

3. Op de hulpplek is duidelijk wat er van je wordt verwacht, en ook is duidelijk wat je zelf mag bedenken.

4. Je kunt vooraf of achteraf stilstaan bij waar je mee bezig bent.

5. Je kunt meermalen op de plek komen om zo iets te kunnen leren. Dit kan niet altijd, maar het is een voordeel wat jou kan helpen kiezen waar je aan meedoet.

6. Het is een plek waar meer dan 1 jongere terecht kan. Er kunnen ervaringen worden gedeeld, of er wordt praktisch samen gewerkt.

7. Is er een volwassen vrijwilliger aanwezig en kun je daarmee af en toe wat uitwisselen ?