Stukje historie

M25 Arnhem is opgericht in 2010. M25 is als projectvorm voor jongeren en diaconie in 2002 ontstaan in Delft. Daar draait M25 nog steeds, voor de groep 14-18 jarigen. Zie: M25 in Delft . Inmiddels zijn er in Zuid-Holland en Noord-Brabant elk meer dan 15 dorpen of steden met een M25.

In 2009 maakten de 2 samenwerkende Arnhemse parochies een nieuw plan voor de diaconie. Diaconie betekent: dienstbaar zijn aan je medemens, vooral de medemens in nood.  “Diaconie en jongeren” werd daarin een belangrijk punt. Jongeren hadden tot dan toe weinig aandacht gekregen.  En de hoop was en is dat veel jongeren zich meer aangetrokken voelen tot een praktische geloofsuiting, waarbij je je samen inzet, en de beleving op die manier ook wordt gevoed.

Belangrijk zijn ook de contacten met het pastoraat van presentie in de parochie.
Waarom? Om 2 redenen:

1. Omdat het de houding aangeeft van waaruit je ook als jongerengroep ‘er wilt zijn’  voor die ander.
Niet zomaar even wat doen, maar vanuit een ontmoeting op gelijkwaardig niveau je dienst geven, en beseffen of/wat jij zelf ook aan de ontmoeting hebt, hoe de ander jou raakt.
2. Omdat er soms goede praktische contacten uit voortvloeien.

Na een oriëntatie op de opzet in Delft werd in januari 2010 tot oprichting besloten. In de loop van 2010 zijn er, met het oog op samenwerking, verkennende contacten geweest met werkers van de PGA , Protestantse Gemeente Arnhem. Ook voorjaar 2015 was dit het geval.
M25 staat open voor deelname van alle belangstellende jongeren en volwassenen. In de praktijk blijken jongeren de weg wel te kunnen vinden.

In oktober 2010  was de eerste bijeenkomst met jongeren, in de Emmauskapel in Arnhem-Zuid.  Van de opvolgende jaren werd telkens een beknopt jaarverslag gemaakt; hierin is te lezen welke acties werden ondernomen. Deze verslagen zijn op te vragen via een e-mail aan m25arnhem@gmail.com.

M25 heeft dus een eigen bestuur, onafhankelijk van de parochie St. Eusebius. Dit bestuur heet Stichting Dienstwerk Arnhem. Zie ook www.dienstwerk.org. Deze stichting heeft tot doel : “het financieel mogelijk maken van diaconale projecten, met name die gericht zijn op het vormen van de jeugd en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.”
Dit bestuur heeft nauwe banden met de Eusebiusparochie in Arnhem. Het bestuur zorgt voor de jaarlijkse inkomsten van de werkgroep M25, zodat er aardige acties kunnen plaats vinden en er een tegemoetkoming in vervoers- en materiaalkosten kan zijn.

De werkgroep zorgt ervoor dat jongeren aan de slag kunnen. In de werkgroep zitten twee volwassenen en momenteel ook één 18+ er. Er is ruimte voor nog een paar volwassenen en nog één á twee 18+ers. Een lid van het pastorale team van de Eusebiusparochie neemt zoveel mogelijk deel aan de bijeenkomsten van de werkgroep en heeft vanuit deze functie een inhoudelijke en verbindende rol.