Wat is M25?

De naam M25

De naam M25 (M Twenty Five) is afgeleid van de Bijbeltekst Mattheus 25 35-40. Daarin zegt Jezus dat het belangrijk is je in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben.

‘Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.’

Lees meer: Inspiratie

Ook in Arnhem leven mensen met een of meer van deze noden. En in Arnhem zijn daarom ook beroepsmensen en vrijwilligers actief op elk van deze gebieden.

Voor en door jongeren

M25 Arnhem wordt voor en door jongeren georganiseerd. Dus er is voldoende begeleiding, maar ook ruimte voor eigen ideeën en plannen. De begeleiding is er vooral om te zorgen dat alles met de organisaties goed geregeld is en jongeren ook de taak aan kunnen die van hen gevraagd wordt.

Als jongere kun je meedenken over nieuwe activiteiten, de manier waarop dingen ter plekke worden aangepakt en wat jouw bijdrage daarin kan zijn.

Af en toe hebben we ook gewoon een gezellige bijeenkomst om met elkaar wat leuks te doen. Ook hier is jouw eigen inbreng welkom.

Wie kan er meedoen?

M25 Arnhem kent behalve de leeftijd (van 12-18 jaar) geen drempels om mee te doen. Of je gelovig bent of niet, rooms-katholiek, protestants, moslim of hindoe, of geen van alle, je bent van harte welkom. Want andere mensen willen en kunnen helpen is immers niet aan geloof of levensbeschouwing gebonden.

De enige drempels liggen misschien in jezelf. Is het niet eng om een dakloze of verslaafde te ontmoeten? En het ontmoeten van mensen met handicaps ben je misschien niet zo gewend. Of misschien twijfel je wel wat je kunt. Kom gewoon een keer met ons meedoen en je merkt vanzelf hoe het gaat, en  hoe je kunt samenwerken. Je kunt bovendien ook een eigen keuze maken uit het programma.

Algemene werkwijze

M25 Arnhem onderhoudt of legt contact met organisaties waar hulp in nood wordt verleend, zoals de voedselbank, het opvangcentrum voor dak- en thuislozen, verzorgingshuis, opvang van vluchtelingen. Ook is er contact met het buurtpastoraat van de kerk.

We vragen of jongeren mogen kennismaken met hun werk, en een bijdrage mogen leveren. We helpen bij de voorbereiding, en zorgen dat je op een passende  manier aan de slag kunt gaan.

Soms voert M25 een eigen actie uit. Is het wat verder weg, dan helpen we je om er te komen.

Stage

Je kunt bij ons ook ideeën opdoen voor je uren maatschappelijke stage van school. Ook kunnen je activiteiten van M25 vaak meetellen voor deze stage.
Laat het ons weten wanneer je hierin interesse hebt.

Contact

Je kunt bij ons in elke maand van het jaar inhaken. Neem vrijblijvend contact op via een van de telefoonnummers of het contactformulier.

We zijn benieuwd naar je vraag en je belangstelling. Ook kun je afspreken een keer een activiteit bij te wonen of mee te doen. En we zijn ook benieuwd naar jouw ideeën!

Ook volwassenen zijn van harte welkom om in onze organisatie mee te helpen!

Je kunt ook bellen met :

Jacqueline Kolfschoten : 06-29015399
Anne Kolfschoten : 06-30574725
Wendela Vuylsteke, parochieel jongerenwerker van de St.Eusebiusparochie: 06-28228191