Speciale activiteiten

Misschien wil je graag iets bijzonders organiseren…….  dat kan !

Je kunt hierbij denken aan een bingo-avond, een middag of avond met liedjes van vroeger ; of een gezellige maaltijd met een recept van vroeger, waarbij je met zijn allen de stoofpeertjes schilt en snijdt, of andere ingrediënten klaarmaakt voor een lekkere soep die je daarna samen opeet.

We hebben als M25 ook goede contacten met sommige pastores of geestelijk verzorgers in een zorgcentum.
Deze verzorgen soms ook vieringen voor de bewoners. Deze vieringen kunnen troost en steun geven, verdieping, maar ook verbinding met wat er in de wereld buiten gebeurt.

Een mooie viering mochten wij meemaken in Altenova eind 2012. De bewoners begrijpen best veel, maar kunnen moeilijk actief aan de viering meedoen, door hun handicaps in het uitvoerende vlak. Jongeren van M25 hielpen de vrijwilligers om de mensen van hun kamer te halen (en terug te brengen), en zij vroegen vóór de viering aan de mensen waarvoor zij graag zouden willen bidden bij het onderdeel ‘voorbedes’. Dit werd alvast op een kaartje geschreven. Bij de voorbedes lazen de jongeren telkens voor, en hingen de kaartjes in een boompje met knoppen van het voorjaar.
Ook was de vredesgroet erg mooi: terwijl de mensen in hun rolstoel nauwelijks konden bewegen, weefden de jongeren met hun vredesgroeten een netwerk in de zaal, tussen de mensen.