Gevangenen

Jezus zei: “Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar me toe.”

Waar gaat het om bij het bezoeken van een gevangene ? Natuurlijk, de afwisseling en het contact …..  degene die tijdelijk buiten onze maatschappij is geplaatst, telt toch nog mee, krijgt straks een nieuwe kans en kan zich daarop hopelijk voorbereiden.

Het vergeven van iemand die zijn straf uitzit en hem een nieuwe kans geven, dát is het waar het bij dit ‘werk’ van barmhartigheid echt om draait, dat is ook vaak de moeilijkste opgave.

In april 2014 bezochten we de Blue Band Bajes. Een gedetineerde met ervaring vertelde zijn verhaal, en liet o.a. een maaltijd zien, en vertelde waarom hij zélf kookte. Ook vertelde hij dat hij naar een nieuw leven verlangde, en o.a. via sport daaraan werkte. De gevangenispastor vertelde over haar werk.

April 2015 bezoeken een aantal 16+ jongeren van M25 een zaterdagviering van de Koepelgevangenis, waar zij ook gaan meehelpen. Een ochtendje vrijwilligerswerk in de gevangenis dus. Na afloop kunnen zij ook mee koffiedrinken en een praatje maken.

Een speciale vorm van liefdewerk voor gevangenen is het schrijven van brieven aan politieke gevangenen  in samenwerking met  Amnesty International. In Arnhem is een actieve groep volwassenen die zich hierop richt. Onze jongeren hebben hiermee nog geen ervaring. Misschien iets voor de toekomst….