Armoede

Jezus zei: “Want ik had honger en jullie hebben me eten gegeven, ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven, ik was naakt en jullie hebben me gekleed.”


Dit werk van naastenliefde houdt in dat je eten geeft aan wie honger heeft en te drinken geeft aan wie dorst heeft, en dat je helpt wanneer mensen geen of weinig geld hebben om kleding aan te schaffen.  Uit dit liefdewerk zijn gaarkeukens ontstaan, voedselbanken, inzameling van kleding en dekens, en kledingbanken.

Velen ervaren :

Geld maakt niet gelukkig, maar als je er te weinig van hebt, is dat erg beperkend. En van geven en delen word je wél gelukkig.

Je hebt vast al eens gemerkt dat er grote verschillen in inkomen zijn. En ook dat veel mensen moeten zien rond te komen van een maandbedrag dat nauwelijks of niet voldoende is om een beetje behoorlijk van te leven en mee te doen. In dit laatste geval : armoede dus. De een  bij mensen in Arnhem en soms ook in de Derde Wereld. Je kunt je samen inzetten om mee te helpen armoede te verlichten. Daarbij kun je aanhaken bij initiatieven in de stad, maar M25 heeft soms ook een eigen actie.

Bakken voor De Vastenactie

Elk jaar zet M25 zich in voor de Vastenactie. Door de opbrengst die bestemd is voor de Vastenactie kan er armoede, in elke vorm, worden verminderd.

Op 16 maart hebben we in de keuken van het Diaconaal Inloopcentrum van de parochie aan de Van Slichtenhorststraat cake gebakken voor het Goede Doel van de Vastenactie. De zondag erna hebben we de cake in de Lucaskerk verkocht en ruim 80 euro opgehaald. Een mooie bijdrage voor de vastenactie!

Vastenactie 2016 – Oeganda

In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen.

Onze projectpartner Socadido helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien.

Het campagneproject richt zich op een aantal gemeenschappen in Katakwi, een gebied in het district Teso, waar de hulp nog op gang moet komen.