Algemeen

M25 kiest elk jaar opnieuw haar acties. Hierbij speelt de belangstelling van de deelnemers een rol, maar natuurlijk juist ook de afstemming op de doelgroep en de locatie.
Voorbeeld van het eerste :  sommige jaren is er een clubje dat graag tuinwerk doet, andere jaren niet.
Voorbeeld van het tweede : per zorgcentrum scheelt het nogal, wat men jongeren graag ziet doen voor de ouderen.

We hebben op de volgende pagina’s een heleboel zaken neergezet die al eens zijn gebeurd. Dit is bedoeld om een indruk te geven wat er kán. Dit kan echter niet allemaal elk jaar gebeuren.

Ook worden soms acties genoemd die wel mogelijk zijn, maar die nog niet zijn gebeurd.

Mis je bepaalde acties, meld het ons dan !