Jaarverslag en beleidsplan

Stichting Dienstwerk Arnhem
A.van Nieuwenaarlaan 10
6824AN Arnhem
Tel.026 – 44 33 626
KvK reg.no.:09219550

Beleidsplan dd.2017 t/m 2020

Doel van dit beleidsplan is inzicht te geven in de werkwijze van de stichting Dienstwerk Arnhem. De stichting is een caritatieve instelling zonder winstoogmerk(zie statuten) Zij heeft de ANBI -status. Het doel van de stichting is het verzamelen van financiële middelen om jeugd in contact te brengen met diaconie.

Administratieve kosten en vrijwilligersvergoedingen

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoedingen. Administratieve onkosten zijn ook niet van toepassing, behalve die, welke door de banken in rekening worden gebracht voor (buitenlandse) overboekingen e.d.. Er wordt geen contante kas gehanteerd.

Activiteiten

De in Arnhem functionerende M25 jongerengroep wordt financieel en bestuurlijk ondersteund. Voor het ondersteunen van deze groep worden financiële middelen gezocht.

Bij de Kerken,maar ook bij gemeente en Fondsen zullen aanvragen worden gedaan om de diaconale jeugdactiviteiten te steunen

In de Arnhemse Regio zal een bescheiden campagne gevoerd worden om grotere naamsbekendheid aan de diaconale jeugdactiviteiten te geven. In het bijzonder : de M25 jeugdgroep

Vastgesteld:
Arnhem april 2017
Het Bestuur

Stichting Dienstwerk Arnhem
A.van Nieuwenaarlaan 10 , 6824AN Arnhem
Tel. 026 – 44 33 626
Rek.no.: NL46ABNA0628721625
KvK reg.no.:09219550

Jaarverslag 2016

De stichting Dienstwerk is vanaf 1 januari 2011 erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI).

M25 Samenwerking RK Parochie St.Eusebius en Stichting Dienstwerk.

Vijf jaar geleden is – onder de enthusiaste leiding van Marja Hoogwegt- de groep M25 met haar activiteiten gestart. Inmiddels begeleidt Joset van Leeuwen de groep samen met Anne en Constant. In de bestuursvergadering van de Stichting Dienstwerk kwam aan dfe orde dat het goed zou zijn, de in het verleden gemaakte afspraken tussen Stichting en Parochie weer te geven.

De Stichting Dienstwerk begeleidt M25 en ondersteunt de groep financieel, hierbij gesteund door de ASBN. Zij ziet er op toe dat evt. nieuwe begeleiders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de Gemeente bezitten. Ook eventuele samenwerking met Diaconale centra van de parochie wordt hier besproken.

De Parochie ondersteunt de activiteiten van M25 door de inzet van Joset van Leeuwen, door lokalen e.d beschikbaar te stellen. Bovendien worden alle medewerkers als vrijwilligers van de parochie beschouwd als zij voor M25 actief zijn. Hierdoor zijn zij verzekerd bij Donatus Verzekeringen.

M25 voorgedragen voor de Ariënsprijs

Dit jaar werd M25 voorgedragen voor de Ariënsprijs. Hub Crijns bezocht de groep tijdens een van de bijeenkomsten . Bovendien werd er een verslag van zijn bezoek opgenomen in het bij de uitreiking van de Prijs gepresenteerde boekje : “Ik zal er zijn voor jou” De prijs zat er niet in, al kwam die wel naar een Arnhems projekt.

De  website

De  website werd tot nu toe door Gina beheerd, maar zij is naar Aruba verhuisd. Anita Beltman is de site gaan beheren.. De jongeren gebruiken meestal whatsapp of facebook.

gang van zaken deze zomer :

De Wereld Jongeren Dagen: Een slaand sukses. 9 jongeren uit Arnhem, samen met een bus van 55p. Krakau was geweldig voorbereid. Geen enkel incident. De groep heeft via de app. nog heel regelmatig contact en allerlei activiteiten, o.a. reis naar San Egidio Antwerpen en Israel

M25: nu 10 deelnemers. Joset begeleidt de groep samen met Anne en Constant. Er zijn weinig nieuwe leden. Joset gaat de vormelingen individueel benaderen. Voor het programma 2016 – 2017 : zie bijlage.

Nieuwe bestuursleden

Dit jaar traden op 1 december twee nieuwe leden in het Bestuur: Mevr.Nienke Gierman-Tijdink als penningmeester en Mevr.Elly van den Oosterkamp- Balk, die in 2017 het voorzitterschap zal overnemen.

Aldus vastgesteld ter vergadering

W.Vuylsteke – van Ravels voorzitter
N.Gierman – Tijdink Penningmeester
A.Wijngaards , secretaris