Inspiratie

Hieronder de tekst van het Bijbelboek Matteus hoofdstuk 25 , regel 35 t/m 40 , die ons nog steeds blijft inspireren. Daarin legde Jezus uit hoe je van hem kunt houden. Namelijk door te geven om de mensen met problemen, mensen in nood.

‘Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.’

De 7 werken april 2013

Dan zullen de goede mensen zeggen: ‘Maar wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken? Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? Wanneer was u ziek of gevangen, en kwamen wij naar u toe? Dan zal hij tegen hen zeggen: ‘Luister goed naar mijn woorden: elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de mensen die hier naast mij staan, deed je iets goed voor mij.’

Drie van de zeven werken

Wil je meer weten over jongeren en geloof in de Eusebiusparochie? Kijk dan eens achter de volgende link:
Jongeren in de Eusebiusparochie